จัดฟันบางนา: ทำไมต้อง ‘ขูดหินปูน’ คราบหินปูน คือ คราบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่รวมตัวกับโปรตีนหรือเศษอาหารกลายเป็นแผ่นจุลินทรีย์เกาะอยู่ที่ขอบฟันที่ติดกับเหงือก นานเข้าจะมีลักษณะเป็นคราบหินปูน ทำให้เกิดโรคเหงือกและการสูญเสียฟันตามมาได้ วิธีที่ดีที่สุดในการขจัดคราบหินปูน คือการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง แต่ในบางครั้งไม่สามารถเข้าถึงบริเวณที่ยากต่อการทำความสะอาดได้

ขั้นตอนการขูดหินปูน

1. การตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน โดยทันตแพทย์ เพื่อประเมินคราบหินปูน และอาจพบความผิดปกติอื่นๆที่อาจต้องแก้ไข เช่น ฟันผุ แนะนำให้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ทุก 6 เดือนนะค้า

2. การ ‘ขูด’ เป็นการขจัดคราบหินปูนออก ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือขูดแบบอัลตราซาวด์ก่อนเพื่อขจัดหินปูนกลุ่มใหญ่ ตามด้วยเครื่องมือแบบมีด้ามจับที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเพื่อขูดเอาคราบฝังแน่นที่เหลืออยู่ออก

3. การ ‘ขัด’ เพื่อทำให้พื้นผิวฟันมีความเรียบ การขัดจะขจัดคราบบนผิวฟันออกทำให้ฟันมีความเงาและขาว ขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นขั้นตอนเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังช่วยขจัดคราบเล็กๆ ที่ขูดออกไม่หมด และขจัดรอยหยาบบนพื้นผิวฟันให้หมดไปเพื่อป้องกันคราบพลัคที่จะสะสมขึ้นใหม่

4. การใช้ ‘ไหมขัดฟัน’ เพื่อช่วยตรวจสอบว่ามีบริเวณร่องฟันหรือส่วนใดของเหงือกที่มีปัญหา ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจทำให้เลือดออกจากเหงือกได้หากเหงือกบริเวณดังกล่าวอ่อนแอ นอกจากนี้การใช้ไหมขัดฟันยังช่วยขจัดคราบหินปูนหรือยาสีฟันที่อาจตกค้างจากการขัดฟันได้อีกด้วย

5. การ ‘เคลือบฟลูออไรด์ ‘ ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการขูดหินปูน เพื่อป้องกันฟันจากฟันผุได้ชั่วคราว โดยแพทย์จะใส่สารสำหรับเคลือบฟันลงในถาดเคลือบฟลูออไรด์ที่มีลักษณะคล้ายถาดพิมพ์ฟัน แล้วให้ผู้ป่วยกัดไว้ประมาณ 1 นาทีแล้วนำออก ก็เป็นอันเสร็จสิ้น
การดูแลรักษาหลังจากขูดหินปูน หลังจากการขูดหินปูนแล้ว อาจรู้สึกเจ็บอย่างน้อย 1-2 วัน และเสียวฟันได้ประมาณ 1 สัปดาห์ บางครั้งหากคราบหินปูนสะสมอยู่มาก การขูดหินปูนก็อาจจะทำให้เหงือกบวม รู้สึกเจ็บเวลาที่กด หรือมีเลือดออกได้ แต่ถ้าหากมีเลือดออกและรู้สึกเจ็บติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ ก็ควรกลับมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจดูความผิดปกติอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ เราสามารถดูแลความสะอาดช่องปากและฟัน ด้วยการแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้คราบจุลินทรีย์สะสมจนกลายเป็นหินปูน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะดูแลทำความสะอาดช่องปากและฟันเป็นประจำแล้ว แต่เราอาจไม่สามารถทำความสะอาดคราบหินปูนด้วยตนเองได้อย่างทั่วถึง จึงควรตรวจสุขภาพช่องปากทุกปี กรณีมีหินปูน ควรรับการขูดหินปูนโดยทันตแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี ป้องกันการเกิดโรคเหงือก และลดการสูญเสียฟันในอนาคต

Categories: news