การแปรงฟันขณะ จัดฟัน การจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่นจะทำให้การทำความ สะอาดฟันยุ่งยากกว่าปกติ เนื่องจากจะมีเศษอาหารเกาะติดได้ง่าย ถ้าไม่พิถีพิถันในการทำความ สะอาดฟันอาจเผลอยิ้มโดยมีเศษอาหาร เช่น ผักติดอยู่ที่ฟันและเครื่องมือได้

การแปรงฟันเพื่อสุขภาพของช่องปากขณะจัดฟันนี้ อาจ ใช้แปรงสีฟันธรรมดา หรือแปรงสีฟันสำหรับจัดฟันซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีร่องตรงกลางก็ได้ นั่นคือ วางร่องแปรงทับไปบนเครื่องมือจัดฟัน แล้วหมุนแปรงเป็นวงกลม หมุนซ้ำแล้วซ้ำอีก ในบริเวณเดิมจึงปัดขนแปรงออก หรือขยับแปรงไปมาเบาๆ โดยแปรงซ้ำที่เดิมซี่ละประมาณ ๖ ครั้ง ซึ่งถ้าจะให้แปรงได้สะอาดทั้งปาก ควรใช้เวลาไม่ต่ำกว่า ๓ นาที นอกจากนี้อาจต้องใช้แปรงซอกฟันหรือไหมขัดฟันช่วยเสริมเพื่อให้มั่นใจว่าได้กำจัดเศษอาหาร จากบริเวณซอกฟันได้หมด

ถ้าผู้ป่วยแปรงฟันได้ดีในระหว่างการจัดฟัน เวลาจัดฟันเสร็จ ถอดเครื่องมือออก ฟันก็จะขาวสดใสเหมือนเดิม แต่ถ้าแปรงฟันไม่ดีพอ ฟันก็จะผุได้ เพราะฉะนั้นในระหว่างที่ใส่เครื่องมือจัดฟันอยู่ควรจะตั้งใจดูแลฟันให้สะอาด แปรงอย่างน้อยวันละ ๓ ครั้ง และแปรงให้ได้ทุกครั้งหลังกินอาหารก็ยิ่งดี

การจัดฟันจำเป็นจะต้องเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางหรือไม่
จำเป็นมาก เนื่องจากทันตแพทย์จัดฟัน คือทันตแพทย์ที่เรียน มาเฉพาะทางจัดฟัน นั่นคือหลังจากจบปริญญาทางทันตแพทย์แล้ว จะต้องเรียนต่อด้านทันตกรรมจัดฟันเฉพาะทางอีกประมาณ ๓ ปี ได้วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถที่จะจัดฟันให้ผู้ป่วย ได้ผลดีที่สุด ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจ จัดฟันควรมีการซักถามหรือสืบประวัติของทันตแพทย์ที่จะให้การรักษาเราซะหน่อย ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นว่าจะไม่เจ็บตัวและเจ็บใจฟรีแน่

ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน
การจัดฟันด้วยเครื่องมือติดแน่น ใช้เวลาประมาณ ๒ ปีโดยเฉลี่ย ทั้งนี้ขึ้นกับความรุนแรงของปัญหา การเจริญเติบโตของขากรรไกรผู้ป่วย รวมถึงความร่วมมือของผู้ป่วย เพราะการจัดฟันต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยเป็นหลัก การรักษาความสะอาดของฟัน การดูแลเครื่องมือจัดฟัน และการใส่ยางดึงฟันตามที่ทันตแพทย์ จัดฟันแนะนำ เป็นต้น

สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน ก็ขึ้นกับความรุนแรงของปัญหา รวมถึงชนิดของเครื่องมือจัดฟันที่ใช้ ระยะเวลาในการรักษา และสถานพยาบาลที่ไปใช้บริการ
โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายประมาณ ๒๕,๐๐๐-๓๕,๐๐๐ บาท ในโรงพยาบาลของรัฐ และอาจจะสูงกว่านี้ตามคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน

แฟชั่นจัดฟัน ปลอดภัยหรือไม่
การจัดฟันในปัจจุบันถือว่าเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่ง จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นสมัยนี้อยากที่จะจัดฟันมากขึ้น บางคนมาพบทันตแพทย์เพราะต้องการให้ติดเครื่องมือ จัดฟัน
แต่การทำเป็นแฟชั่นแบบเป็นเครื่องประดับนั้นไม่ควรทำ เพราะอาจเกิดโทษ ถ้าดูแลรักษาความสะอาดไม่ดีพอ

สำหรับบางคนที่ไปซื้อลวดจัดฟันแฟชั่นแบบร้อยเป็นลูกปัดที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปนั้น อาจเกิดอันตรายมากขึ้นไปอีกจากลวดที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเป็นสนิม หรือเกี่ยวปากเป็นแผลทำให้เกิดการติดเชื้อได้ ซึ่งเป็นเรื่องไร้ประโยชน์และเกิดโทษกับร่างกายด้วย

Categories: news